2014-06-26

Kedjeexperten i Lingbo AB – INTE en del av ”Kilab-gruppen”

Angående nyheten om ”Kilab-gruppen”, som köpts upp av Dalkia, så vill vi förtydliga:

Kedjeexperten i Lingbo AB – ofta förkortat Kilab – har ingenting att göra med ”Kilab-gruppen”. Kedjeexperten i Lingbo AB ingår i NTT Group och någon ägarförändring är inte aktuell.