Leveransbestämmelser

Vid leverans från Kilab (Kedjeexperten i Lingbo) tillämpas SSG 9012.