Kvalitet – alltid prioriterat

Vi vet att kvalitet är A och O för våra kunder. Därför prioriterar vi alltid utveckling och kontroll av kvalitet.

Dubbel kvalitetskontroll
De allra flesta kundanpassade produkter som vi levererar är tillverkade från grunden i våra egna fabriker, i Sverige. På så sätt har vi kontroll över kvaliteten genom hela produktionsflödet, vilket är unikt. En sista kvalitetskontroll görs av färdiga produkter, innan de går iväg till kunden.

Standardprodukter som vi köper in från tillverkare i Europa och Asien, kontrolleras alltid hos oss vid inleverans.

Ständig kvalitetsutveckling
Vi ser kvalitetsarbete som en ständigt pågående process – inte ett tidsbegränsat projekt. Vi söker hela tiden nya lösningar för kvalitetsutveckling. Om vi inte levt upp till kundens förväntningar utreder vi orsaken och gör en åtgärdsplan. Målet är alltid att det inte ska hända igen!