Vår arbetsprocess

1. Besiktning
Ett korrekt beslutsunderlag kräver en opartisk besiktning. Vi protokollför och presenterar besiktningsresultatet för kunden, som därefter kan ta beslut om eventuella åtgärder.

En utförlig besiktning minimerar risken för kostsamma haverier.

Nyckelord: Noggrannhet.

2. Lagerhållning
Vi har Sveriges största lager av transportörkedjor och rullkedjor. Det innebär att våra kunder inte behöver lagerhålla dessa produkter.

Nyckelord: Tillgänglighet.

3. Montage
Vi reparerar och underhåller kundens anläggning. Vi arbetar fokuserat för att leva upp till kundens krav, behov och önskemål. Kundens deadline är vår deadline!

Nyckelord: Kunskap och erfarenhet

4. Extra utrustning
Om oförutsedda behov uppstår under montaget kan vi snabbt tillverka nya produkter, i våra egna verkstäder. T ex hjul, slitlister och plåtdetaljer.

Nyckelord: Samarbete och tillgänglighet.

5. Provkörning
Vi provkör alltid innan vi överlämnar produktionsprocessen till kunden. Det sker gemensamt, med kundens personal och våra montageledare.

Vi lämnar uppdragsplatsen städad och ren.

Nyckelord: Pålitlighet.

6. Fakturering
Kilab fakturerar oftast dagen efter överlämnande. Våra kunder har generellt 30 dagars kredit.

Nyckelord: Tydlighet.