Produktion och lager

Ett urval av bilder från NTT Groups produktions- och lageranläggningar. (Klicka för större bild.)

Gasskärmaskin (Sandarne Legomekan, Sverige)

Gasskärmaskin (Sandarne Legomekan, Sverige)

Vattenskärmaskin (Sandarne Legomekan, Sverige)

Vattenskärmaskin (Sandarne Legomekan, Sverige)

Finplasmaskärmaskin (Sandarne Legomekan, Sverige)

Finplasmaskärmaskin (Sandarne Legomekan, Sverige)

Beläggning av kuggremmar (Conveyorteknik, Sverige).

Beläggning av kuggremmar (Conveyorteknik, Sverige).

Obearbetat material flyttas med travers (Mölndals Industriprodukter, Sverige)

Obearbetat material flyttas med travers (Mölndals Industriprodukter, Sverige)

CNC-svarv med stångaggregat (Mölndals Industriprodukter, Sverige)

CNC-svarv med stångaggregat (Mölndals Industriprodukter, Sverige)

CNC-svarv med robotcell (Mölndals Industriprodukter, Sverige)

CNC-svarv med robotcell (Mölndals Industriprodukter, Sverige)

Laddningsbänkar i robotcell (Mölndals Industriprodukter, Sverige)

Laddningsbänkar i robotcell (Mölndals Industriprodukter, Sverige)

CNC-svarv med robotcell (Mölndals Industriprodukter, Sverige)

CNC-svarv med robotcell (Mölndals Industriprodukter, Sverige)

Kuggfräs med laddningsaggregat (Mölndals Industriprodukter, Sverige)

Kuggfräs med laddningsaggregat (Mölndals Industriprodukter, Sverige)

Kuggfräs (Mölndals Industriprodukter, Sverige)

Kuggfräs (Mölndals Industriprodukter, Sverige)

Kuggslip (Mölndals Industriprodukter, Sverige)

Kuggslip (Mölndals Industriprodukter, Sverige)

Kuggsegment i laddningsaggregat (Mölndals Industriprodukter, Sverige)

Kuggsegment i laddningsaggregat (Mölndals Industriprodukter, Sverige)

Kuggmätmaskin (Mölndals Industriprodukter, Sverige)

Kuggmätmaskin (Mölndals Industriprodukter, Sverige)

Koordinat-mätmaskin (Mölndals Industriprodukter, Sverige)

Koordinat-mätmaskin (Mölndals Industriprodukter, Sverige)